Zastavme vládní agrohazard!

Co nám hrozí

Největším problémem vládního plánu je výrazný přesun peněz od živočišné směrem k rostlinné výrobě. Dosud šly přímé dotace rovnoměrně do různých oblastí, kterým se jednotlivé zemědělské podniky věnují.

Narušení rovnováhy způsobí především změna paušálního příspěvku, který zemědělec dostává na prvních 150 hektarů z celkové výměry, kterou obhospodařuje.

Tato položka původně tvořila pouze 10 % všech přímých dotací, avšak nyní se má zvýšit více než dvojnásobně, na 23 %! Tím se výrazně více peněz přesměruje na samotná pole bez ohledu na to, co se na nich pěstuje a zda se tam vůbec něco pěstuje.

Zemědělec může navíc čerpání maximalizovat tím, že svoje pole formálně rozepíše na více firem, a tak vyinkasuje tuto položku vícekrát.

Naopak výrazně méně peněz zbude pro ty, kteří chovají hospodářská zvířata nebo pěstují náročné plodiny.

Ve většině ostatních zemí přitom na dotaci prvních 150 hektarů dávají právě jen okolo 10 %, například v sousedním Německu je to 12 % a zbytek rozdělují na ostatní zemědělské činnosti.

Pokud budou vládní změny schváleny, bude to mít tyto důsledky.

Bezprostřední důsledky

Ekonomické, ekologické a sociální důsledky

Jak je patrné, přijetí Strategického plánu v současné podobě může výrazně poškodit konkurenceschopnost českého zemědělství a pro naši zemi může mít negativní ekonomické, ekologické a sociální důsledky. Proto, prosím, ustupme z ideologických zkratek a pojďme tento zásadní dokument podrobit standardní odborné diskusi.