Zastavme vládní agrohazard!

Vládní agrohazard

"Zemědělská politika je hazardem s naší budoucností!”

Zemědělství patří do kritické infrastruktury státu a je žalostné, že v Česku má ze strany státu tak malou podporu. Je na čase to změnit!

Koncepce strategie českého zemědělství do roku 2030, jak ji před několika lety vypracovalo Ministerstvo zemědělství ČR, se již přežila a neodpovídá současnému vývoji jak v Evropě, tak i v České republice. Navíc ji naše vláda při nastavování současné politiky zcela ignorovala.

Proto Zemědělský svaz ČR, společně s Agrární komorou ČR, Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů, Společností mladých agrárníků České republiky, řadou soukromých zemědělců a členů Asociace soukromých zemědělců vyzvali ke sjednocení všech zemědělců napříč republikou, bez ohledu na jejich velikost či výrobní zaměření. 

Trápí nás zejména nízké ceny, způsobené bezcelním dovozem obilovin, olejnin a dalších komodit na evropský trh v kombinaci s přehnaně ambiciózními environmentálními ambicemi Green Dealu a přebujelou byrokracií. Na mnohé problémy již upozornily protesty zemědělců v Bulharsku, Francii, Belgii, Maďarsku, Německu, Nizozemsku, Polsku, Rumunsku či Slovensku.

Základní důvody pro současné protesty:

1)        Nesplnění slibů vlády daných už v roce 2022 (např. o slevách na sociálním pojištění pro zemědělce – slib daný ministrem Mariánem Jurečkou v roce 2022)

2)  Chybějící podpora vlády v aktuálních náročných ekonomických podmínkách (například nízké ceny komodit na úrovni 80. a 90. let minulého století, náklad mnohonásobně vyšší, vysoké nároky na splnění podmínek pro dotace, chybějící dotační podpora – krácení dotací, zavádění dalších plateb – např. zavedení daně z nemovitosti nově i na zemědělskou půdu, danění evropských dotací. Dále chybějící ochota vlády zavést krizovou podporu zemědělců z českého státního rozpočtu)

3)  Neochota vlády výrazně zastupovat zájmy českých zemědělců v orgánech EU a nesoulad v postupu různých ministerstev (například, zatímco Ministerstvo zemědělství chce působit proti bezcelním dovozům z Ukrajiny, které narušují trh se zemědělskými komoditami v Česku a celé EU, Ministerstvo průmyslu a obchodu se vyslovilo pro pokračování dohody s Ukrajinou o bezcelním obchodu).

Proč jsme se neúčastnili protestů 19. 2. 2024 v Praze?

Celou dobu jsme upozorňovali, že požadavky zemědělců na této demonstraci jsou oprávněné a je třeba jim naslouchat. Ale nemohli jsme tyto protesty podpořit ze dvou důvodů. Za prvé, jsme apolitickou organizací a výzvy k demisi vlády považujeme za politické. Především jsme však učinili dohodu s ministrem zemědělství Markem Výborným (KDU-ČSL), že do konce února vyčkáme na výsledek jednání o našich požadavcích a do té doby nebudeme demonstrovat.

Proč jsme se účastnili evropských protestů 22. 2. 2024?

Protestní akce měla za cíl ukázat, že už nehodláme dále akceptovat nečinnost evropských orgánů, především Evropské komise. Komise ignoruje situaci na trhu a nebrání dovozům komodit ze třetích zemí, jako je například Rusko či Ukrajina, kde nemusí plnit stejné požadavky jako zemědělci v EU. Nemáme nic proti pomoci Ukrajině, ale dovozy jejich komodit tlačí ceny komodit v EU na převis nabídky a hroutí se ceny.

Evropská komise sice chce na jedné straně zavést určitou záchrannou brzdu pro některé citlivé zemědělské produkty (konkrétně drůbež, vejce a cukr) na dovoz komodit z Ukrajiny, což je zcela nedostatečné, ale zároveň navrhla prodloužit pozastavení dovozních cel a kvót na vývoz z Ukrajiny do EU o další rok. Navíc chce dokonce v únoru uzavřít dohodu o vzájemném obchodu se zeměmi Mercosur. Komise tak pokračuje v ignorování situace na trhu a jejích dopadů na zemědělce. Green Deal je spíše Zelený úděl než dohoda, protože se s zemědělci nikdo nekonzultoval. Evropská komise naše názory ignorovala a dnes se diví, že zemědělci v mnoha zemích demonstrují. Až teď zahajuje Komise „strategický dialog“. Je to trochu pozdě. Více informací ZDE.

 

Varovali jsme, že k tomu dojde... a stalo se!

Ekonomické, ekologické a sociální důsledky

Zemědělská politika vlády výrazně snižuje konkurenceschopnost českého zemědělství a pro naši zemi má již prokazatelně negativní ekonomické, ekologické a sociální důsledky.