Zastavme vládní agrohazard!

Mýty a fakta

Z nejrůznějších důvodů někdy panují o českém zemědělství zkreslené představy a dezinformace. Zde uvádíme na pravou míru některé z nich.

Mýty a fakta

1. mýtus: Dotace v zemědělství jsou stanoveny nespravedlivě

Realita: Sazby dotací jsou vyšší u těch zemědělců, kteří zajistili společnosti větší přínos. Preferovaná je například produkce tzv. citlivých komodit, například pěstování ovoce, zeleniny, brambor, bílkovinných plodin (luskoviny, jeteloviny,…), chmele nebo chov skotu. Dotace pro největší zemědělce jsou pak kráceny, obdobně jako u progresivní daňové sazby.

2. mýtus: Dotace jsou nastaveny ve prospěch největších firem.

Realita: Přesně naopak.

Provozní podpory vyplacené vloni menším farmám (velikost do 100 ha): 9500 Kč/ha.

Provozní podpory vyplacené větším farmám (nad 2000 ha): pouze 7500 Kč/ha.  

3. mýtus: České zemědělství ovládá hrstka agrobaronů

Realita: Na polovině všech zemědělských pozemků u nás hospodaří střední firmy s výměrou 500 až 2000 ha.

Dvacet největších firem spravuje pouze 12 % polí.

4. mýtus: V českém zemědělství jsou nadužívány pesticidy

Realita: České zemědělství patří k těm s nejnižší spotřebou pesticidů a dalších prostředků na ochranu rostlin.
Pro srovnání:

  • ČR: 1,9 kg účinné látky/ ha půdy
  • Rakousko: 3,1 kg
  • Latinská Amerika: nad 10 kg.
  • Čína: 33 kg

Všichni profesionální uživatelé pesticidů i dalších chemických látek v ČR procházejí pravidelným školením. Veškeré sklady i používaná technika jsou pravidelně kontrolovány a certifikovány a o veškerých nakoupených a použitých přípravcích je vedena podrobná evidence.

5. mýtus: V České republice je zemědělská půda zničená erozí

Realita: Eroze je naprosto přirozený přírodní proces. Ačkoliv je erozí ohrožena více než polovina zemědělské půdy, díky správným zemědělským postupům se podařilo snížit její míru o 1-2 tuny zeminy z hektaru. Zaznamenané případy eroze jsou výsledkem přírodních úkazů, jako jsou například přívalové deště.

6. mýtus: Podmínky chovu hospodářských zvířat jsou nevyhovující

Realita: Chovatelé na zlepšení kvality života hospodářských zvířat, za spolupráce se specializovanými vědeckými týmy, neustále pracují. Od roku 1989 investovali čeští zemědělci do zlepšení kvality života zvířat řádově desítky mld. Kč.

7. mýtus: Zemědělci zdražují potraviny

Realita: Cena zemědělských komodit tvoří pouze 20 % výsledné ceny na pultech obchodů. Čeští zemědělci jsou navíc vystaveni tvrdé konkurenci lépe podporovaných kolegů z celé EU, kteří dostávají výrazně vyšší dotace.

8. mýtus: Řepka zhoršuje kvalitu půdy

Realita: Řepka v osevním postupu patří ke zlepšujícím plodinám. Vytváří velké množství organické hmoty i živin, které po sklizni zůstávají dál na poli, kde slouží jako základ pro obnovu půdní struktury. Hluboce kořenící rostlina prokypří půdu až do hloubky 1,6 metru, což zajistí lepší vsakování srážkové vody. Míra využití pesticidů je u řepky srovnatelná s ostatními plodinami, je jen nepatrně vyšší, než u obilnin a podstatně nižší než například u brambor, cukrové řepy nebo ovoce a zeleniny. Díky tomu, že pole pokrývá téměř po celý rok, přispívá navíc i k omezení půdní eroze.